Logo

Ekko #4 2014

Sommernummeret av Ekko er på gata. Dobbeltnummer til vanlig pris, 100 kr.

 • Bladet er preget av naturbildene til Bjørn Erik Olsen. Faste lesere av Avisa Nordland kan daglig glede seg over bildene hans på side 2, der han viser nordlandske landskap, dyr og fugler, lys og mørke mens årstidene skifter.
 • Hovedsaken i denne utgaven er Christian Kristiansens intervju med «Ståle», en av Bodøs bakmenn når det gjelder omsetning av hasj. Han tjener store penger og hånflirer av politiets jakt på narkotikaomsetningens småfisk, der de store kan føle seg trygge. «Ståle» forteller om pengesterke kunder innenfor samfunnseliten og «vil ikke løfte et øyenbryn» om det kommer fram at det selges hasj for en million kroner om dagen i Bodø. Hans eneste frykt er at hasj vil bli avkriminalisert eller legalisert også i Norge, noe et firma i Tromsø allerede forbereder seg på.
   
 • Karianne Sørgård Olsens serie «Møter med skam» byr denne gang på utdrag fra Mikkel Bugges novelle om «skamnaustet», et stinkende sted der man kan kvitte seg med alskens skam og samvittighetsplager. «Når du er helt klar, velter en tjærelignende, seig masse ut av deg. Vi kaller det for fettskit, og denne fettskiten må man prøve å tørke av seg på veggene som blir tjukkere og tjukkere, innsmurt med mer og mer oppkastliknende tjæremassedritt som smørjes eller klines utover veggene», heter det i novella.
 • Jan Oscar Bodøgaard er kjent for sine litterære byvandringer, der han viser grupper rundt på steder i Bodø som har hatt betydning i litteraturen, blant andre for Knut Hamsun og Pelle Molin. I artikkelen «Landing i Bodø» siterer han fra en rekke bøker, gamle som nye, der forfatterne forteller om sine møter med Bodø. Ikke alt er like positivt.
 • Vi har fått lov til å trykke en fersk artikkel av forfatteren Ingvar Ambjørnsen, kjent for bl.a. Elling-bøkene og en rekke krimbøker. I artikkelen «Den tapte krigen» slår han fast at «den gamle måten å tenke rundt denne problematikken på (narkotikakrigen. Red. anm.), er stein død. Nå må den i jorda en gang for alle».
 • I ytterligere tre artikler om narkotikakrigen hevdes det blant annet at den er en krig mot menneskets natur. Det vises til at også dyr har behov for å ruse seg – og faktisk gjør det. Her er to eksempler: Delfin og Lemur.
 • Knut Eide var nylig på Rolling Stones-konsert i Oslo, og sammenligner i finurlig stil opplevelsen med da han var på konsert med dem tilbake i 1965.
 • Ekko har arrangert “årsmøte” for alle gatemagasinene i Norge, der det ble brukt mye tid på å diskutere hvorfor samfunnet stadig produserer gatemagasinselgere i massevis.
 • Finsk tango, bokomtaler, Kato Müller og sønn, dikt, en herlig historie om kamp på liv og død mellom den femårige Torfinn Zakariassen og en aggressiv gasse, dette og mye mer i sommernummeret av Ekko.
© 2011 Riktig Spor • Publiseringsløsning: Seria